Pakume nii tavalist tasemeõpet kui ka just firmadele koostatud suurt praktilist lisaväärtust pakkuvaid võõrkeelseid eriõppeprogramme

Igal juhul koostame alati igale kliendile just talle sobiva õppekava, lähtudes konkreetse asutuse vajadustest ja valdkonna spetsiifikast.

Õpetame eesti, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, norra ja rootsi keelt. Õppida on võimalik nii eesti, vene, inglise, saksa kui ka teiste keelte baasil.

Meie õpetaja tuleb Teie firmasse kohale ja tunnid toimuvad Teile sobiva ajagraafiku alusel Teile sobiva suurusega gruppides. 

Õppevormid

Võimalik on tellida: 

- tavakursuseid (tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas)

- intensiiv- või poolintensiivkursuseid

- individuaaltunde 

- Skype'i-õpet

- internetiõpet, kus õpetaja ja õppija suhtlevad omavahel internetis ja meili teel

- kombineeritud õpet (internetipõhise individuaalõppe kursus lõpeb kontaktõppe kiirkursusega)

Kursuste sisu

Vastavalt Teie soovile keskendub kursus põhiliselt kas kõnekeelele, tööalasele keelele või spetsiifilisemalt Teie asutuses vajalikule erialakeelele.  Kursuse täpse õppekava paneme paika koostöös kliendiga.

Kursuse hind 

Kursuse hind määratakse kokkuleppel kliendiga ning see sõltub õppijate ja korraga tellitud tundide arvust.  Kursuse hinnale lisandub õpikute maksumus.

Kursuse hinnale lisanduvad tasuta:

-       õppijate keeletaseme eeltestimine,

-       tasemeeksam kursuse lõpus ja

-       iga õppija individuaalne tagasisideraport, mis koostatakse pärast kursuse lõppu ja kus tuuakse välja                    omandatud oskused ja soovitatav plaan edaspidiseks keeleoskuse arendamiseks.

Eriõppekavad

Lisaks oleme just asutustele ja firmadele välja töötanud laialdase praktilise väärtusega eriõppekavad, kus keeleõpe on tihedalt seotud teiste äriliste eesmärkide saavutamisega. Mõned näited:

-    Inglise keele vestluskursus

-    Ettekannete tegemine/kõnepidamine inglise keeles

-    Koosolekutel osalemine ja nende juhtimine ingliskeelses keskkonnas

-    Praktiline klienditeenindamiskursus eesti, soome, vene või inglise keeles

-    Tööalane kirjaliku eneseväljenduse individuaalkursus eesti, inglise, vene, saksa ja soome keeles

Palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@keeltekeskuskaja.ee või telefonil 56 200 902 ja arutame koos läbi, kuidas oleks Teie töötajatel kõige sobivam oma võõrkeeleoskust arendada.